Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla realizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci-linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV " na działce nr 73/2, obręb ewidencyjny Głodowo, gmina Nowe.