Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Burmistrza Nowego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zadania polegajacego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (drogi gminnej nr 030301C), na działkach nr 304 i 333 w obrębie ewidencyjnym Kozielec, w jednostce ewidencyjnej Nowe.