Gmina Nowa informuje o wszczeciu postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (ZRID) dla inwestycji „Budowa drogi na dz. nr 92, 184, 185 oraz 192 w Rychławie”

Przedmiotowe postępowanie znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2038075-579f-11ee-9aa3-96d3b4440790.