WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2021 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2021r., poz. 305)

 

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku/opłat w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

1.

Badziong  Hanna

644,00  

 

ważny interes podatnika

2.

Bork Roman

870,00

 

 

ważny interes podatnika

3.

Czaja Andrzej    

4 678,00

 

1738,00

ważny interes podatnika

4.

Dowhań Jadwiga

11 973,00

 

 

ważny interes podatnika

5.

Elmot Sp.z o.o.

 

7 692,00

 

ważny interes podatnika

6.

Karwasz Mirosława

2391,00

 

ważny interes podatnika

7.

Kruk Alicja

2538,20

 

 

ważny interes podatnika

8.

Kinna Production sp. z o.o. s.k.

 

62 822,00

 

ważny interes podatnika

9.

Kuziemski Stanisław

771,00

 

 

ważny interes podatnika

10.

Maminex Sp. z o.o.

6935,26

 

 

ważny interes podatnika

11.

Obarowski Robert

2300,00

 

 

ważny interes podatnika

12.

Pamuła Karol

1249,00

 

 

ważny interes podatnika

13.

Szwarc Artur

783,00

 

 

ważny interes podatnika