WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2020 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2021r., poz. 305)

 

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

1

 Badziong  Hanna

623,50  

 

ważny interes podatnika

2

 Strehlau Marek

1253,00   

 

ważny interes podatnika

3

Kowalska Teodora

629,00

 

ważny interes podatnika

4

 Czaja Andrzej    

2417,00

 

ważny interes podatnika

5.

Judziński Wojciech

878,64

 

 

ważny interes podatnika

6.

Kamtrans Marek i Krzysztof Kamińscy Sp.z o.o.

23139,00

 

 

ważny interes podatnika

7.

Lange Mirosława

672,00

 

 

ważny interes podatnika

8.

Nowak Ryszard

661,17

 

 

ważny interes podatnika

9.

Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o.

 

8477,00

 

ważny interes podatnika

10.

Zbożny Michał

8442,00

 

 

ważny interes podatnika

11.

Gminna Przychodnia w Nowem

4950,00

 

 

ważny interes podatnika

12.

Obarowski Robert

554,00

 

 

ważny interes podatnika

13.

Dowhań Jadwiga

5757,50

 

 

ważny interes podatnika