Nowe, 04 marca 2021 r.

 

INFORMACJA

o przyznaniu pomocy finansowej spółce wodnej

 

Burmistrz Nowego, w wyniku naboru wniosków na udzielenie dotacji na rzecz spółek wodnych, przyznał pomoc finansową:

1. Nazwa spółki: Gminna Spółka Wodna w Nowem.

2. Kwota pomocy: 45 000 zł.

3. Dofinansowane zadania: Renowacja rowu R-A o długości 270 m. Przyny-Mątawa obiekt Twarda Góra- oraz założenie rurociągu na długości 120 m.

 Opracował: Jerzy Wotkowki- Skarbnik Gminy

                                                                                              Burmistrz Nowego

 

                                                                                              Czesław Woliński