Nowe, dnia 08 stycznia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.202.2020.MC(PP)                    

        

                                                                       Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zadania

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia  05 stycznia2021r. dla zadania:

 „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy w Nowem w 2021 roku .”

 

 

Pytanie nr 1) „Proszę o wskazanie do poz. 6 zapytania jaka ilość rolek ma być w kartonie?”

 

Odpowiedź nr 1) Zamawiający informuje, że w kartonie ma być 6 sztuk rolek.

 

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego      

                                                                                             Zbigniew Lorkowski