Nowe, dnia 1 grudnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.189.2020.MC(PP)

 

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 listopada 2020r. na wykonanie następującego zadania:

„Obsługa targowiska gminnego Mój Rynek w Nowem”

 

OTWARCIE OFERT:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena (Pc)zł brutto

1

Fundacja Aktywizacji i Integracji
ul. Kościuszki 2
86 – 170 Nowe

 

81. 180,00 zł
( 6.765,00 zł /m-c)

Dziękujemy za złożone oferty

 

                                                                                        Burmistrz Nowego

 

                                                                                        Czesław Woliński