Nowe, dnia 21 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MC(PP)                    

        

                                                                               Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zadania

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia  15 maja 2020r. dla zadania:

 „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

 

 

Pytanie nr 6. „W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?”

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6. Zamawiający nie akceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”).

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński