Nowe, dnia 18 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MC(PP)                    

        

                                                                       Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zadania

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia  15 maja 2020r. dla zadania:

 „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

 

 

Pytanie nr 1) „(…) Czy dopuszczają Państwo konfiguracje notebooka z pamięcią RAM o parametrach 8GB 1D DDR4 2400 MHZ?”

 

Odpowiedź nr 1) Zamawiający dopuszcza częstotliwość pracy (MHz) 2400 MHz.

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                           Burmistrz Nowego

 

                                                                                                   Czesław Woliński