W związku z  wprowadzeniem z dniem 17 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Nowem szczególnych procedur dotyczących ograniczenia funkcjonowania urzędu z powodu zagrożenia epidemicznego,  podaję do publicznej wiadomości, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być składane w przygotowanej do tego celu skrzynce, bez konieczności osobistego kontaktu urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy przyjmującego te zgłoszenia z osobą dokonującą zgłoszenia. Skrzynka do przekazywania w/w zgłoszeń znajduje się na drzwiach Urzędu Gminy Nowe.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być przesyłane do Urzędu Gminy również pocztą tradycyjną na adres:

 

Urząd Gminy w  Nowem, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

 

lub pocztą elektroniczną w formie skanu, na adres:

 

nowe@gminanowe.pl

 

 bez konieczności osobistego kontaktu urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy, przyjmującego te zgłoszenia z osobą dokonującą zgłoszenia.

Nadmieniam jednak, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przesłane pocztą elektroniczną w formie skanu może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietna 2020 roku w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu.

            W takim przypadku, oryginały nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, mogą nadejść później

 

Informacji  o sposobie przyjmowania zgłoszeń udziela urzędnik wyborczy Anna Borzemska pod numerem telefonu 794 519 815.