WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

1

 Badziong  Hanna

573,00  

 

ważny interes podatnika

2

 Strehlau Marek

1150,00   

 

ważny interes podatnika

3

Gminna Przychodnia

4554,00  

 

ważny interes podatnika

4

 Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”    

10060,00

 

ważny interes podatnika

5

Openkowska Beata

666,00

 

ważny interes podatnika

6

Tadaszak Wioletta

620,00    

 

ważny interes podatnika

7

Kowalska Teodora

 1095,00

 

ważny interes podatnika

8

 

 Wiśniewska Ewa

 

2042,00  

 

ważny interes podatnika

9

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Nowem                       w likwidacji

27968,52

 

 

umorzenie z urzędu- brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne