Nowe, dn. 11.07.2018 r.

Znak IKS. 6733.1.2018. RG 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017.,poz.1257 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ NOWEGO

Zawiadamia o zakończeniu postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek Pana Marcina Michalskiego, ATEM-Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, działający z upoważnienia firmy Orange Polska S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa.

 

Zostało zakończone postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej ORANGE  na dz. nr 114 w obrębie Zdrojewo gmina Nowe.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią zgromadzonych materiałów można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, pok. nr 12 w godzinach urzędowania : poniedziałek , środa , czwartek  700-1500, wtorek 700- 1600 , piątek  700 - 1400 Burmistrz Nowego wyznacza 7 dniowy termin na wykonanie przysługującego uprawnienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,poz.1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowego

 

 

Otrzymują:

1.     Strona internetowa Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe,

2.     Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3.     a/a.