Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

Podstawa prawna

art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.)  oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

- wniosek z uzasadnieniem o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku

  małżeńskiego

 

Opłaty

za wydanie zezwolenia: 39,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego w Świeciu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

 

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.