Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane

 

Podstawa prawna

art. 99 i art. 109 z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu),

- wniosek,

- dokument potwierdzający zdarzenie,

- dokumenty pośrednie dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone,

  w rejestrowanym lub odtwarzanym akcie,

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

Za wydanie odpisu zupełnego aktu: 39,00 zł. 

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.