Urząd Gminy w Nowem informuje, że w dniach 2 – 18 listopada 2016 r. w jego siedzibie przy Placu św. Rocha 5 w pokoju nr 12 można zapoznawać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe.

W dniu 18 listopada 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 odbędzie się spotkanie z głównym projektantem, który będzie udzielał wyjaśnień na temat rozwiązań przyjętych w projekcie.

Urząd Gminy w Nowem zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się z ww. dokumentem.