26.08.2013 r. ZUS przeprowadził w Urzędzie Gminy  kontrolę prawidłowości naliczania i odprowadzania skladek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz funduszu pracy za 2010 r. 2011 r, i 2012 r.