WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.

 

 

Podstawa prawna:  art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

Wartość
nominalna
pomocy

(zł)

Mirosław Jakubowski

7908,07

Jarosław Wasielewski

4466,82

Artur Jetkowski

4204,90

Małgorzata Gapińska

9174,00

Janusz Bieliński

15639,16

   

Kazimierz Jackowski

16065,84

Gabriela Kozłowska, Danuta Toszek

4587,00

Iwona Szarafin

4587,00

Krzysztof Okoński

4459,02

Izabela Rodzeń

9174,00

Grażyna Rakowska

127,98

Grażyna Jędrzejewska

8081,00

Artur Maszudziński

7616,34

Jadwiga Dowhań

13761,00

Aleksandra Radzimowska

8081,00

Jan Boczek

24243,00

Henryk Gębala

8081,00

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.

8081,00