Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1 powstało w pierwszej połowie 1998 roku. Członkami SGPNRBA A-1 są gminy województwa pomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz  łódzkiego przez które przebiegać będzie lub już przebiega autostrada A-1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Pelplinie, na jego czele stoi 7 osobowy  zarząd. SGPnRBA A-1 posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją miast i gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych profilem działalności Stowarzyszenia. Jako swój statutowy cel uznaje współdziałanie gmin oraz innych podmiotów przy realizacji budowy autostrady A-1 i infrastruktury związanej z tym zadaniem, a także przeciwdziałanie negatywnym skutkom budowy. Gmina Nowe jest członkiem Stowarzyszenia.