REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ  W  ZAKRESIE  ODBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI