OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Nowego informuje, że w pokoju nr 21 mieszącym się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 do dnia 4 listopada 2011 r. można zapoznawać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, oraz zgłaszać poprawki do w/w dokumentu.

 

 

 

Nowe, dnia 18 października 2011 r.

IKS.6720.1.2011.AG