Zmiana imienia dziecka (w ciągu  6 m-cy od sporządzenia aktu urodzenia)

 

Podstawa prawna

art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste rodziców (do wglądu)

 

Opłaty

opłata skarbowa: 11 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72.