<>

Nowe, dnia 15 lipiec 2009r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia  nabycia z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 roku, w trybie art. 17a ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r., Nr 32 poz. 191 ze zm.), przez Gminę Nowe, mienia Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość, położoną w miejscowości Kozielec, ozn. w ewidencji gruntów, jako działki nr (numery działek w załączniku nr 1)