UZGADNIANIE PRZEZ ZARZĄDCĘ DRÓG GMINNYCH PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

 

 

 

Uzgadnianie przez zarządcę dróg gminnych projektów technicznych związanych z:

 

   - budową infrastruktury technicznej w drodze i pasie drogowym dróg gminnych,
   - lokalizacja nowych wjazdów z nieruchomości gruntowych przyległych do dróg gminnych,

   - projekty decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości przyległych do dróg gminnych.

 

Należy wystąpić z pisemnym wnioskiem z załącznikami przedstawiającymi plan sytuacyjny z zaznaczeniem nr działki .

 

Opłata w wysokości  80,00 zł wg. uchwały RM nr  XII/83/2003 z dn. 25.12.2003 r + 5,00 zł za wniosek i 0,50 zł na każdy załącznik.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 21 marca 1995 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. nr  71 poz. 838 art. 20 )