DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE,

ROZBUDOWIE BUDYNKÓW

 

 

 

    Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie, rozbudowie budynków na działkach położonych na terenach wiejskich  gminy Nowe dla których nie ma miejscowych planów  zagospodarowania wg. wniosku, do którego należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z kołnierzem z lewej i prawej strony działki od frontu  obejmującym trzy sąsiednie działki lub

Opłaty

   

- za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu:       107,00 zł  

- za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
   terenu na rzecz innej osoby: 56,00 zł

Podstawa prawna

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej część I pkt.8,9 (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)