<>

 

 Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku
w Nowem w 2024 roku

Sprzedaż towaru z:

                                         

      1) samochodu osobowego - 20,00 zł;

 

      2) samochodu dostawczego lub samochodu osobowego z przyczepą - 38,00 zł;

 

      3) samochodu ciężarowego lub przyczepy, naczepy, platformy - 44,00 zł                                                             

 

      4) ręki, koszyka, wiadra, roweru, motoru, wózka ręcznego - 4,00 zł

                         

      5) placu zajętego w celach handlowych, z zastrzeżeniem pkt 6, od zajętej powierzchni:

            

          a) do 4 m2 - 9,00 zł

         

          b) ponad 4 m2 do 10 m2 - 14,00 zł

 

          c) ponad 10 m2 - 14,00 zł plus 1,50 zł za każde następne rozpoczęte 10 m2.

 

      6) placu zajętego w celach handlowych , w dniach imprez okolicznościowych (m.in. odpustów, kiermaszy), od 1m2 zajętej powierzchni - 10,00 zł

 

Sprzedaż produktów rolnych                           

      1) samochodu osobowego - 14,00 zł;

      2) samochodu dostawczego lub samochodu osobowego z przyczepą - 26,50 zł;

      3) samochodu ciężarowego lub przyczepy, naczepy, platformy - 30,50 zł                                                            

     4) ręki, koszyka, wiadra, roweru, motoru, wózka ręcznego - 2,80 zł

     5) placu zajętego w celach handlowych, z zastrzeżeniem pkt 6, od zajętej powierzchni:

        a) do 4 m2 - 6,30 zł

        b) ponad 4 m2 do 10 m2 - 9,80 zł

       c) ponad 10 m2 - 9,80 zł plus 1,00 zł za każde następne rozpoczęte 10 m2

    6) placu zajętego w celach handlowych , w dniach imprez okolicznościowych (m.in. odpustow, kiermaszy), od 1m2 zajętej powierzchni - 7,00 zł

  

 

Poboru opłaty targowej dokonuje Fundacja Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXV/154/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.