W okresie od 12 lipca 2005 roku do 12 października 2005 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową  udokumentowaną protokołem z dnia 12 października 2005 roku.

Kontrolą objęto kompleksową gospodarkę finansową i zamówienia publiczne gminy w 2004 roku według ramowej tematyki kontroli.