Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-06-12 10:02:53 G. Matusiak Utworzenie
2018-06-12 10:05:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "1 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp." w pozycji nr 1
2018-06-12 10:05:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "2 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej" w pozycji nr 2
2018-06-12 10:05:31 G. Matusiak Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-06-12 11:40:11 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "3 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych " w pozycji nr 3
2018-06-12 11:40:11 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "4 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" w pozycji nr 4
2018-06-12 11:40:11 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "5 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności" w pozycji nr 5
2018-06-12 11:40:13 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 12:01:18 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 6
2018-06-12 12:01:19 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 12:03:17 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" na "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
2018-06-12 12:03:19 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 12:14:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-12 12:14:26 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 12:15:50 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" na "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
2018-06-12 12:15:52 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 12:18:54 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 12:35:52 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 13:04:52 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
2018-06-12 13:06:25 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 13:07:21 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-12 13:07:25 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 15:09:54 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
2018-06-12 15:09:55 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-12 15:10:48 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-12 15:10:49 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:17:29 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych"
2018-06-13 07:17:30 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:18:39 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-13 07:18:40 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:23:34 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:26:29 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:27:32 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:29:04 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:30:09 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:41:16 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-13 07:53:23 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-19 10:42:08 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych"
2018-06-19 10:42:11 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-19 10:43:41 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-19 10:43:43 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-19 11:48:01 Marek Tomczak Usunięto załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych"
2018-06-19 11:48:01 Marek Tomczak Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-19 11:48:03 Marek Tomczak Aktualizacja
2018-06-19 11:50:15 Marek Tomczak Usunięto załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych"
2018-06-19 11:50:16 Marek Tomczak Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
2018-06-19 11:50:17 Marek Tomczak Aktualizacja
2018-06-21 11:24:36 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" w pozycji nr 8
2018-06-21 11:24:36 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" w pozycji nr 9
2018-06-21 11:24:38 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-21 11:26:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" na "8 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)"
2018-06-21 11:26:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" na "9 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe"
2018-06-21 11:26:31 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-21 11:37:47 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe" w pozycji nr 10
2018-06-21 11:37:48 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-21 11:39:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe" na "10 Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe"
2018-06-21 11:39:28 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-21 11:41:01 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-21 11:42:21 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp." na "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp."
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej" na "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej"
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych " na "03 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych "
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "4 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" na "04 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska"
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności" na "05 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności"
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych" na "06 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" na "07 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "8 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" na "08 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)"
2018-06-21 11:44:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "9 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" na "09 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe"
2018-06-21 11:44:32 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-27 08:21:47 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "04 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska"
2018-06-27 08:21:49 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-27 08:30:02 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "04 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" w pozycji nr 10
2018-06-27 08:30:04 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-27 08:43:16 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "03 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych "
2018-06-27 08:43:18 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-27 08:52:58 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "05 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności"
2018-06-27 08:53:00 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-27 08:58:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "03 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z ustawą o dowodach osobistych" w pozycji nr 9
2018-06-27 08:58:08 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-27 09:23:56 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciażącego na administratorze w związku z ustawą o ewidencji ludności" w pozycji nr 10
2018-06-27 09:23:57 G. Matusiak Aktualizacja
2019-04-19 14:00:39 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej"
2019-04-19 14:00:39 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp."
2019-04-19 14:00:40 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji " w pozycji nr 9
2019-04-19 14:00:40 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej." w pozycji nr 10
2019-04-19 14:00:42 G. Matusiak Aktualizacja
2019-04-23 07:56:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej."
2019-04-23 07:56:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji "
2019-04-23 07:56:40 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej." w pozycji nr 9
2019-04-23 07:56:40 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji " w pozycji nr 10
2019-04-23 07:56:41 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-03 11:28:50 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "07 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
2022-06-03 11:28:52 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-07 15:11:56 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej."
2022-06-07 15:11:57 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-07 15:12:23 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji "
2022-06-07 15:12:25 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-08 07:33:39 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01. Klauzula ogólna" w pozycji nr 8
2022-06-08 07:33:40 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-08 07:36:56 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" na "03. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska"
2022-06-08 07:36:56 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z ustawą o dowodach osobistych" na "02 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z ustawą o dowodach osobistych"
2022-06-08 07:36:58 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-08 07:38:04 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych" na "05. Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
2022-06-08 07:38:04 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciażącego na administratorze w związku z ustawą o ewidencji ludności" na "04. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciażącego na administratorze w związku z ustawą o ewidencji ludności"
2022-06-08 07:38:05 G. Matusiak Aktualizacja
2022-06-08 07:39:36 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" na "06. Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)"
2022-06-08 07:39:36 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" na "07. Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe"
2022-06-08 07:39:36 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10 Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe" na "08. Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe"
2022-06-08 07:39:37 G. Matusiak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij