Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2015-06-29 10:58:52 G. Matusiak Utworzenie
2015-06-29 10:59:45 G. Matusiak Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2015-06-29 11:03:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządeniu ogólnokrajowego referendum" w pozycji nr 1
2015-06-29 11:03:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "2 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r." w pozycji nr 2
2015-06-29 11:03:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "3 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym nz dzień 6 wrzesnia 2015 r." w pozycji nr 3
2015-06-29 11:03:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "4 Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r." w pozycji nr 4
2015-06-29 11:03:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "5 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...." w pozycji nr 5
2015-06-29 11:03:52 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-03 12:08:46 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." w pozycji nr 6
2015-07-03 12:08:48 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-03 12:09:08 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." na "6 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..."
2015-07-03 12:09:10 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-28 08:04:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "7 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.07.2015 r. o numerach i granicach obwodu głosowania, siedzibach obwodowych komisji d.s referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji d.s referendum dostosowanych do potrzeb osób ....." w pozycji nr 7
2015-07-28 08:04:44 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-31 11:12:37 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r." w pozycji nr 8
2015-07-31 11:12:37 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)" w pozycji nr 9
2015-07-31 11:12:39 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-31 11:15:15 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...." na "8 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...."
2015-07-31 11:15:15 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." na "9 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..."
2015-07-31 11:15:15 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.07.2015 r. o numerach i granicach obwodu głosowania, siedzibach obwodowych komisji d.s referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji d.s referendum dostosowanych do potrzeb osób ....." na "10 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.07.2015 r. o numerach i granicach obwodu głosowania, siedzibach obwodowych komisji d.s referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji d.s referendum dostosowanych do potrzeb osób ....."
2015-07-31 11:15:15 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r." na "5 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r."
2015-07-31 11:15:15 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)" na "6 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)"
2015-07-31 11:15:16 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-31 11:22:58 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r." w pozycji nr 10
2015-07-31 11:23:00 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-31 11:26:00 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r." na "11 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r."
2015-07-31 11:26:02 G. Matusiak Aktualizacja
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządeniu ogólnokrajowego referendum" na "01 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządeniu ogólnokrajowego referendum"
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r." na "02 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r."
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym nz dzień 6 wrzesnia 2015 r." na "03 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym nz dzień 6 wrzesnia 2015 r."
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "4 Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r." na "04 Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r."
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "8 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...." na "08 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...."
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "9 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." na "09 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..."
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r." na "05 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r."
2015-07-31 11:28:02 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)" na "06 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)"
2015-07-31 11:28:03 G. Matusiak Aktualizacja
2015-08-18 09:19:03 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "12 Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego ..." w pozycji nr 11
2015-08-18 09:19:05 G. Matusiak Aktualizacja
2015-08-18 09:34:46 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12 Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego ..." na "13 Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego ..."
2015-08-18 09:34:47 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "12 Zarządzenie Nr 67.2015 Burmistrza Nowego z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby referendum ...." w pozycji nr 12
2015-08-18 09:34:48 G. Matusiak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij