Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2012-03-30 13:30:01 Tomasz Stefaniak Utworzenie
2012-03-30 13:30:47 Tomasz Stefaniak Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2012-03-30 13:32:44 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-03-30 13:42:44 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-03-30 13:45:17 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-03-30 13:48:03 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-03-30 13:49:30 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-03-30 13:49:49 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
2012-03-30 13:49:50 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-04-17 07:25:56 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
2012-04-17 07:25:56 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
2012-04-17 07:25:58 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-05-07 13:22:52 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
2012-05-07 13:22:52 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
2012-05-07 13:22:53 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-10-03 11:05:40 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
2012-10-03 11:05:41 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-10-03 11:06:18 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD"
2012-10-03 11:06:19 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-10-16 11:33:36 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD"
2012-10-16 11:33:38 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-10-16 11:33:56 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
2012-10-16 11:33:57 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-10-29 14:24:26 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
2012-10-29 14:24:28 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2012-10-29 14:24:50 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
2012-10-29 14:24:51 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2013-10-15 08:32:09 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 1"
2013-10-15 08:32:11 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 2"
2013-10-15 08:32:13 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 3"
2013-10-15 08:32:15 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 4"
2013-10-15 08:32:37 Tomasz Stefaniak Aktualizacja PRSP SA Gdańsk
2013-10-15 08:32:52 Tomasz Stefaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 1" na "PRSP SA Gdańsk 1"
2013-10-15 08:32:52 Tomasz Stefaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 2" na "PRSP SA Gdańsk 2"
2013-10-15 08:32:52 Tomasz Stefaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 3" na "PRSP SA Gdańsk 3"
2013-10-15 08:32:52 Tomasz Stefaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 4" na "PRSP SA Gdańsk 4"
2013-10-15 08:32:52 Tomasz Stefaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" na "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
2013-10-15 08:32:53 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2014-02-05 10:43:11 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla WrPO ALBA SA Wrocław" w pozycji nr 1
2014-02-05 10:43:13 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PRS-P SA Gdańsk" w pozycji nr 2
2014-02-05 10:43:15 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla SITA Pomorze Gdańsk" w pozycji nr 7
2014-02-05 10:43:16 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla PRS-P SA Gdańsk" w pozycji nr 8
2014-02-05 10:43:17 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla TROP-TRANS Gdańsk" w pozycji nr 9
2014-02-05 10:43:19 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR DAN-WI Gdańsk" w pozycji nr 10
2014-02-05 10:43:20 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA Grudziądz" w pozycji nr 11
2014-02-05 10:43:22 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Zmiana wpisu do RDR dla PW Wiązar wlk Komorsk" w pozycji nr 12
2014-02-05 10:43:23 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla SITA Pomorze Kościerzyna" w pozycji nr 13
2014-02-05 10:43:24 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PHU-T MARCO Ćmińsk" w pozycji nr 14
2014-02-05 10:43:24 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla FH TESSO SJ Gdynia " w pozycji nr 15
2014-02-05 10:43:26 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2014-02-05 14:17:42 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Grudziądz" w pozycji nr 17
2014-02-05 14:17:44 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Nowe" w pozycji nr 18
2014-02-05 14:17:48 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUS Kwidzyn" w pozycji nr 19
2014-02-05 14:17:49 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR STARKOM" w pozycji nr 20
2014-02-05 14:17:50 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2014-12-05 07:52:00 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla WrPO ALBA SA Wrocław"
2014-12-05 07:52:00 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PRS-P SA Gdańsk"
2014-12-05 07:52:00 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 1"
2014-12-05 07:52:00 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 2"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 3"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 4"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla SITA Pomorze Gdańsk"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla PRS-P SA Gdańsk"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla TROP-TRANS Gdańsk"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR DAN-WI Gdańsk"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA Grudziądz"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Zmiana wpisu do RDR dla PW Wiązar wlk Komorsk"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla SITA Pomorze Kościerzyna"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PHU-T MARCO Ćmińsk"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla FH TESSO SJ Gdynia "
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Grudziądz"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Nowe"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUS Kwidzyn"
2014-12-05 07:52:01 Tomasz Stefaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR STARKOM"
2014-12-05 07:52:11 Tomasz Stefaniak Dodano załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów wpisanych do RDR na 30.11.2014 roku" w pozycji nr 1
2014-12-05 07:52:24 Tomasz Stefaniak Aktualizacja
2016-09-13 11:54:25 Marek Tomczak Aktualizacja
2019-08-05 08:38:55 Marek Tomczak Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie o wpisie do RDR Alba Ekopolus" w pozycji nr 2
2019-08-05 08:38:56 Marek Tomczak Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie o wpisie do RDR Alba Południe Polska" w pozycji nr 3
2019-08-05 08:38:58 Marek Tomczak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij