EPUAP - Elektroniczna Obsługa Interesanta

* adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Nowem na platformie ePUAP: /gmina_nowe/SkrytkaESP

 


 

Tu możesz pobrać wnioski, deklaracje, oświadczenia