1

Czesław Woliński

Burmistrz  Nowego

523337210

burmistrz@gminanowe.pl

2 Zbigniew Lorkowski Zastępca Burmistrza

523337214

zburmistrza@gminanowe.pl

3

Sławomir Filip

Sekretarz Gminy

523337213

sekretarz@gminanowe.pl

4

Jerzy Wotkowski

Skarbnik Gminy

523337217

skarbnik@gminanowe.pl

5

Justyna Budka

Główny Księgowy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

523337223

glownaksiegowa@gminanowe.pl

6 Ewelina Kitowska Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

7 Marlena Smeja Inspektor ds. księgowości budżetowej 523337221

ksiegowosc@gminanowe.pl

8 Alina Rękiewicz Podinspektor ds. księgowości budżetowej 523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

9 Maja Boniecka Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

10

Stanisława Woźniak

Inspektor ds.wymiaru podatku

523337220

podatki@gminanowe.pl
11

Kamila Zmiczerewska

Podinspektor ds.poboru podatku

522237220

podatki@gminanowe.pl
12 Katarzyna Nelec Podinspektor ds. księgowości budżetowej 523337221

ksiegowosc@gminanowe.pl

13 Dominika Ciechanowska Podinspektor ds. księgowosci budżetowej 523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

14  Rafał Ścisłowski Inspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki mieszkaniowej 523337231 odpady@gminanowe.pl
15 Ariel Gutowski Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 523337224 grunty@gminanowe.pl
16 Leszek Cejrowski Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 523337230 ochrona@gminanowe.pl

17

Przemysław Moczyński Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych 523337250 fundusze@gminanowe.pl

18

Magdalena Cichowicz Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych 523337250

zamowienia@gminanowe.pl

19

Beata Urban

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami 523337232

 inwestycje@gminanowe.pl

zagospodarowanie@gminanowe.pl

20

Joanna Szaga -Kląskała

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego 523337226

biurorady@gminanowe.pl 

21

Jarosław Chabowski

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

523337219

kryzys@gminanowe.pl

22

Paulina Bogdańska

Pomoc administracyjna

523337229

 biurorady@gminanowe.pl

23 Aleksandra Grabska Pomoc administracyjna 523337229 biurorady@gminanowe.pl
24 Aleksandra Wolińska Podinspektor ds. obsługi biura Rady Miejskiej 523337229 biurorady@gminanowe.pl
25

Marek Tomczak

 Informatyk

523337225

informatyk@gminanowe.pl

26

Grażyna Gajewska

Podinspektor ds. administracyjnych

523337240

boi@gminanowe.pl

27

Marcin Jakubowski

Kierownik USC

523337234

usc@gminanowe.pl

28 Karolina Gutowska  Zastępca Kierownika USC, Podinspektor ds. kadrowo-administracyjnych 523337234 usc@gminanowe.pl, kadry@gminanowe.pl
29 Agata Simson Sekretarka  523337210 sekretariat@gminanowe.pl
30

Wioletta Kupicz

Sprzątaczka
31 Justyna Chyła Sprzątaczka