ZB.524.3.2023.ZL                                                                                Nowe 01.03.2023r.

 

 

                                                                                  Organizacje Pozarządowe

 

 

Informuję, że  1 marca   2023  roku, zarządzeniem nr 455/2023 Burmistrza Nowego,  ogłoszony  został otwarty konkurs ofert nr  5/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu  stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego