Informuję, że  12 grudnia  2022 roku, zarządzeniem nr 423/2022 Burmistrza Nowego  ogłoszony  został otwarty konkurs ofert nr  1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu  stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia.

                                                                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                                                           Zastępca Burmistrza Nowego