Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki:

https://www.pumnowe.pl/2022/10/04/ogloszenie-33/

 

UWAGA: Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w terminie do dnia 18 października 2022 r. do godziny 14.00.