HARMONOGRAM

        posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

wrzesień 2023 r.

 

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej

21.09.2023 r. godz. 1545  (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1. Sprawozdanie Dyrektora SAPO, Dyrektora CK Zamek, Kierownika MGOPS, MLKS Wisła Nowe, Kierownika hali widowiskowo-sportowej, animatora Orlika, przedstawiciela świetlicy

środowiskowej, stowarzyszeń i fundacji z realizacji odbytych imprez kulturalnych i sportowych

w okresie wakacji.

2. Przygotowanie wniosków do budżetu na 2024 rok proponowanych przez Komisję.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

26.09.2023 r. godz. 1500  ( Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

 

Tematy:

1. Przedstawienie informacji o pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy oraz pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych.

2. Ocena stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i porządku publicznego.

3. Analiza działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez Urząd Gminy Nowe.

4. Wypracowanie wniosków do budżetu na 2024 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

 

 

 

LXII sesja Rady Miejskiej w Nowem 27 września 2023 r. godz. 1300.

Sala posiedzeń, Urząd Gminy Nowe.