KOMUNIKAT

 

Burmistrz Nowego przypomina o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu, na budynku lub ogrodzeniu nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy, placu, a w miejscowościach bez ulic i placów z nazwą miejscowości oraz o obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej.

Podstawa prawna: art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r Nr 240, poz. 2027), §10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 243 poz. 2432) oraz art.37 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2003r Nr 130 poz. 1188).