WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), art. 37 ust. 1 pkt 2g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

 

L. p.

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

1.

Sklep MARATON

Katarzyna Jesiołkiewicz

2.

Salon Fryzjerski „Nicol”

Pietrzyk Anna

3.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

sp. z o.o.

4.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Janusz Bieliński

5.

Dom Weselny „ANNA”

Anna Grabińska

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ŚMIGER” Zygmunt Śmigerski

7.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Kazimierz Jackowski

8.

AUTO-NAPRAWA

Zbigniew Łopatowski

9.

Firma Handlowa

Robert Obarowski

10.

ELMOT sp. z o.o.