Od dnia 1 lipca 2021 r. będzie można składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach. Obowiązek ten dotyczy właścicieli domów i zarządcy budynków. Informacje o zainstalowanym źródle ogrzewania należy przekazać do gmin (w omawianym przypadku – Urząd Gminy Nowe) i wpisywać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za niewywiązanie się z obowiązku grozić będzie mandat a nawet grzywna do 5 tys. złotych.

W rejestrze będą gromadzone informacje o źródłach ciepła w budynkach w całej Polsce. Znajdą się tam budynki mieszkalne, usługowe oraz budynki użyteczności publicznej z nominalną mocą źródła spalania paliw w budynku do 1 MW.

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków obejmuje: piece, kominki, kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

Rejestr ma być uruchomiony z dniem 1 lipca br. Na mocy ustawy przekazanie informacji będzie obowiązkowe.

Do wyboru są dwie drogi: elektroniczna lub na piśmie, na co właściciele i zarządcy budynków mają 12 miesięcy.

Szczegóły projektu, w tym dokumenty do pobrania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w linku: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji. Znajdą się tam informacje z budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych do 1 MW oraz lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się kotłownia.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe.

Na kanale youtube  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Link do filmu-> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk