1. Zezwolenie nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. - powierzchnia 1,0 ha.