Informuję, że  8 lutego   2021  roku, zarządzeniem nr 237/2021 Burmistrza Nowego,  ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 4/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego