Informuję, że 8 lutego 2021  roku, zarządzeniem nr 236/2021 Burmistrza Nowego,  ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego