Informuję, że 8 lutego  2021  roku, zarządzeniem nr 235/2020 Burmistrza Nowego,  ogłoszony  został otwarty konkurs ofert nr  2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie   edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  w 2021 roku.  Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu  stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia. 

                                              

                                                                                    Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza Nowego