WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 

L.p.

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ŚMIGER”

Zygmunt Śmigerski

2.

Lakiernictwo Pojazdowe, Skup i Sprzedaż Lakierów

Mirosław Sujkowski

3.

Hurt-Detal „ROLNIK”

Bernard Gryczka

4.

Zakład Handlowo-Usługowy

Nogalski Maciej

5.

Sklep Wielobranżowy

Gapińska Małgorzata

6.

Restauracja-Hotel „DOWHAŃ”

Jadwiga Dowhań

 

 

7.

Mechanika pojazdowa

Wojciech Johannsen

8.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Kazimierz Jackowski

 

9.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Janusz Bieliński

10.

F.H.U. „MASZUDZIŃSKI”

Maszudziński Artur

11.

„JAR-DREW”

Krzysztof Jankowiak

12.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

EL-WIKŁO Wiesław Kłopotowski