Informuję, że 7 grudnia  2020 roku, zarządzeniem nr 219/2020 Burmistrza Nowego  ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr  1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku.