KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU

„Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej- Etap II”

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Nowem wynikającymi ze względu na zaistniałą kwarantannę wśród pracowników oraz ogólną sytuacją epidemiczną, osoby chcące złożyć ofertę osobiście lub są zainteresowane wzięciem udziału w sesji otwarcia ofert, która jest planowana na dzień 21 października 2020r. na godzinę 10:00 proszone są o kontakt pod numerami tel. 52 33 37 210 lub 52 33 37 250 (w celu umożliwienia wejścia do budynku).