W dniach 10-27 września 2019 r. w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOWKuj.-Pom. prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dokonano oceny projektu „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11”.