<>

                             

                                   COVID-19 POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Rada Miejska w dniu 11 maja 2020 r. podjęła następujące uchwały:

1) Uchwałę Nr XIX/118/20 w sprawie… zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców

Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- przedsiębiorców, którym ustanowiono czasowe ograniczenie prowadzenia określonych zakresów działalności (np. gastronomia, hotele, usługi fryzjerskie itp.),

- za okres maj, czerwiec i lipiec 2020 r.

2) Uchwałę Nr XIX/119/20 w sprawie… przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom

W uchwale przyjęto, że przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości:

- obejmuje przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, na skutek spadku sprzedaży o nie mniej niż 25 %,

- dotyczy rat płatnych w maju i czerwcu 2020 r.

Uwaga: uchwały zostały ogłoszone w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 maja 2020 r. pod pozycjami 2563 i 2564.

Zainteresowanych przedsiębiorców uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią uchwał wraz z uzasadnieniem, gdzie szczegółowo:

- wyjaśniono motywy podjęcia uchwał,

- określono, kto może skorzystać z pomocy,

- ustalono tryb postępowania (terminy, wzory dokumentów itp.).

Linki do uchwał: 

bip.gminanowe.pl/?c=5082

http://bip.gminanowe.pl/?c=5083

 

                                                                                               Burmistrz

                                                                                           Czesław Woliński