WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2019 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

 

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

1

 Badziong  Hanna

587,00  

 

ważny interes podatnika

2

 Strehlau Marek

1181,00   

 

ważny interes podatnika

3

Klikowicz Mateusz

1041,00  

 

ważny interes podatnika

4

 Czaja Andrzej    

2526,00

 

ważny interes podatnika

5.

Wiśniewska Ewa

 

2090,00

 

ważny interes podatnika