„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

 

Gmina Nowe rozpoczęła realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy
Spacerowej w miejscowości Nowe. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek o powierzchni

Wykonawcą wspomnianej inwestycji jest Firma Budowlano –Drogowa SŁAW-BUD Sławomir Boczek z Nowego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 lipca 2019r. Operacja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w kwocie 53 996,00zł, koszt zadania ogółem wynosi 148 603,90zł brutto.